Insula AS er morselskapet i sjømatkonsernet Insula. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, for derigjennom å bidra til økt konsum av sunn og bærekraftig mat fra havet.

Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens konsernfelles funksjoner innen kommunikasjon, økonomi og forretningsutvikling i hovedsak holder til i Oslo. 

Insula AS ble etablert i juni 2015.

Org.nr. 960 756 932